درباره شرکت راه و پل آسیا

About us

 شرکت راه و پل آسیا به شماره ثبت 281424 و شرکت راه و پل ایران به شماره ثبت 139109 و هر دو شرکت در تهران به ثبت رسیده اند


مدیر عامل شرکت راه و پل آسیا آقای مهندس نیما پیروزمند با مدرک فوق لیسانس (عمران-مدیریت ساخت) از دانشکده فنی تهران فارغ التحصیل شده اند.


آقای مهندس عبدالحمید پیروزمند مدیر عامل شرکت راه و پل ایران نیز فارغ التحصیل دانشکده فنی تهران با مدرک فوق لیسانس می باشد که نقش قائم مقامی مدیرعامل را در شرکت راه پل آسیا را به عهده دارند.


فعالیتهای دو شرکت در راستای کارهای ساختمانی و تأسیساتی بوده که عمدتاً شرکت راه و پل آسیا با در اختیار داشتن امکانات اجرائی و اعتباری عهده دار پروژه های بخش خصوصی و بانک ها و دیگر ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.
یکی از جبهه های کاری شرکت راه و پل آسیا انجام پروژه های ساختمانی اداری و تجاری و فروشگاه ها و هتل ها بصورت "پیمان مدیریت" بوده و با بهره برداری از توان فنی و مدیریتی نیروهای شرکت و هم چنین با در اختیار گرفتن همکاران معمار و شرکت های اروپائی در انجام اینگونه پروژه ها با استفاده از آخرین دستاوردهای تکنیکی و تدارکی و مصالح مدرن وارد شده به بازار ساخت امکان ساخت پروژه ها با بهترین کیفیت روز را تضمین می نماید.
کار در استان های مختلف ایران با شرایط جوی متفاوت توسط این تشکیلات در پیش از 2 سال گذشته نشان می دهد که امکانات مدیریتی و اجرائی و اعتباری و تدارکی شرایط را برای کار در تمامی نقاط ایران مهیا نموده و اتمام پروژه های زیادی در این راستا گواه این توانمندی می باشد.


رضایت کارفرمایان مختلف که گویای کیفیت بالای اجرائی و سرعت اجرای پروژه های مختلف می باشد بهمراه عکس ها و مشخصات برخی از پروژه های اجرا شده در این سایت تقدیم شده است تا بتوان معرفی کوتاهی از این تشکیلات بعمل آمده است.


رزومه خلاصه ای از کارهای آقای مهندس توحید احدی معمار همکار با این تشکیلات نیز در سایت قرار داده شده است که می تواند نشان دهنده اجرای پروژه های پیمان مدیریتی با توان فنی و معماری قابل توجه ای باشد.

مدیران

NimaP

نیما پیروزمند

مدیر عامل

abtin

آبتین پیروزمند

رئیس هیئت مدیره

AnnaP

آنا پیروزمند

مسئول بخش معماری

Ahadi

توحید احدی

معمار همکار با مجموعه